Mervärden nyckeltal för fastighetsbranschen

Varje år samlar Fastigo in olika uppgifter från sina medlemmar. Uppgifterna sammanställs och ligger till grund för matnyttig statistik och jämförelsetal som är unika för fastighetsbranschens arbetsgivare.

Mervärden innehåller även en sammanfattning av Fastigos verksamhet under föregående år.

Fördjupning

Fastigos lathund för skatter och avgifter

Fastigo sammanställer årligen en lathund över arbetsgivaravgifter och skatter för anställningsförmåner. Här finns också viss ekonomifakta om aktuella basbelopp, räntesatser med mera. 

I lathunden ingår även premier och avgifter för de avtalade pensioner och försäkringar som arbetsgivaren enligt kollektivavtalet är skyldig att teckna för arbetstagarna. Mer information om villkoren för dessa finns hos respektive försäkringsbolag.

Pension och försäkring

Som medlem i Fastigo har företaget åtagit sig att teckna kollektivavtalade pensions- och försäkringsavtal.

 

För mer information om vad som gäller kring kollektivavtalade pensioner och försäkringar, se aktuellt kollektivavtal och Fastigos fördjupning till detta.

Statslåneräntan

Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen. Riksgälden bestämmer statslåneräntan varje torsdag och räntan gäller en vecka.

 

Statslåneräntan styr bland annat förmånsbeskattning av lån från arbetsgivare till anställda, avkastningsskatt på pensionsmedel samt andel av inkomster från fåmansbolag som ska beskattas som kapitalinkomst. Även i privaträttsliga avtal förekommer hänvisningar till statslåneräntan.

Referensräntan 

Referensräntan fastställs halvårsvis av Riksbanken. och motsvaras av Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs till närmast högre halva procentenhet. Referensräntan ersatte diskontot den 1 juli 2002.

Reporänta, in- och utlångsräntan samt marginalräntan

Reporäntan är den ränta som bankerna kan låna eller placera till i Riksbanken på sju dagar.

 

Inlåningsräntan är den ränta bankerna får när de sätter in pengar på konto i Riksbanken över natten. Den ligger alltid 0,75 procentenheter lägre än reporäntan.

 

Utlåningsränta är den ränta bankerna får betala när de lånar pengar av Riksbanken över natten. Den ligger alltid 0,75 procentenheter högre än reporäntan.

Svenska marknadsräntor

En marknadsränta är den ränta som aktörerna är beredda att betala för olika typer av krediter. Den prissätts enligt utbud och efterfrågan.

Internationella marknadsräntor

En internationell marknadsränta är den ränta som aktörerna är beredda att betala för antingen korta eller långa krediter och som prissätts utanför den svenska marknaden.

Valutor 

De svenska bankerna beräknar dagligen klockan 09:30 en fixkurs. Klockan 10:05 fastställer OM Räntebörsen AB en gemensam mittkurs genom att beräkna medelvärdet av bankernas fixkurser.

Konsumentprisindex

SCBs statistik för konsumentprisindex, basår 1980 (1980=100), fastställda tal, samt beräknade årsmedeltal. KPI med 1949 som basår redovisas inte längre. Använd i stället KPI med 1980 som basår och multiplicera med 5,71.

Basbelopp

Prisbasbelopp kallades tidigare bara basbelopp och används bland annat vid beräkning av garantipension, sjukpenning och bilförmån. Prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för ett år i taget.


Inkomstbasbelopp styr bland annat beräkningen av pensionsrätt inom det nya inkomstgrundade pensionssystemet.


Förhöjt prisbasbelopp används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension.

Logga in

För att ta del av detta material måste du vara inloggad.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa “Glömt ditt lösenord”-länken nedan.