Öppna kontorslandskap blir allt vanligare. Även cheferna sitter allt oftare i öppna landskap. Nu visar en ny undersökning, där företaget Ecophon frågat 1.200 anställda, att drygt sex av tio upplever ljuden på arbetsplatsen som störande. Och det är kollegorna som stör mest, inte kontorsbuller som fläktar eller datorer.

Tidigare undersökningar pekar i samma riktning. Forskaren Christina Bodin Danielsson visade i sin avhandling häromåret att de som arbetar i Sveriges vanligaste kontorstyp, ett mellanstort kontorslandskap med 10-24 personer, mår sämst och är minst tillfreds med arbetet. Bäst mår anställda i eget rum och flexkontor.

En färsk rapport från DHR, De Hörselskadades Riksförbund, visar att lågmälda telefonsamtal och diskussioner i lunchmatsalen är ett lika stort arbetsmiljöproblem som öronbedövande buller.

- Arbetsplatser som sticker ut är där folk jobbar i öppna kontorslandskap, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande, DHR.

- Man vet att dåliga ljudmiljöer kan vara skadligt för exempel hjärtat, en mängd mekanismer som startat i kroppen när vi reagerar på för höga och för mycket ljud.

Håll bullernivån nere

Frans Davidsson är rumsakustisk konsulent och ger råd till chefer i samband med öppna kontorslandskap. Viktiga faktorer att tänka på för att hålla bullernivån nere, är att placera anställda som ingår i samma projekt i närheten av varandra.

Att installera ljuddämpande skärmar som begränsar störande ljud att sprida sig i kontorslandskapet.

Men även att som chef se till att det finns tillgång till tysta rum där de anställda vid behov kan arbeta ostört. Andra viktiga faktorer är att ha tydliga uppförandekoder, regler att hålla sig till för att visa hänsyn. Och att inte ha för många anställda i samma rum, det påverkar bullernivån och effektiviteten negativt.

Tips som dämpar buller i öppna kontorslandskap

  • 1. Informera om vilka fördelar och risker det finns med att sitta öppet.
  • 2. Gör upp regler med de anställda vilka uppförande som ska gälla.
  • 3. Bärbara pc underlättar flexibla lösningar.
  • 4. Inred tysta rum, det ska finnas ett tyst rum på var tionde anställd.
  • 5. Installera ljudisolerande skärmar för att minska bullret.

Margaretha Eldh