Fastigo och Fastighetsanställdas Förbund har idag träffat avtal om ett nytt treårigt löneavtal. Avtalet är i nivå med övriga avtal på arbetsmarknaden och ger löneökningar på 1.700 kronor.

Avtalskonstruktionen innehåller en garanterad löneökning om 50 procent. Resterande 50 procent kan arbetsgivaren fritt fördela.

- Det positiva är att alla företag har möjlighet att göra lokala överenskommelser om en annan fördelning än 50/50, och vi hoppas att medlemsföretagen använder den möjligheten, säger Mona Finnström, vd på Fastigo,

- Att företag i fastighetsbranschen får möjlighet att fortsätta utvecklingen av den lokala lönebildningen är viktigt då den är ett led i att rekrytera och behålla personal.

För  2013 är lönepotten 530 kronor, 2014 är potten 560 kronor och 2015 är potten 610 kronor.