Hur jämställd är fastighetsbranschen? Det ska Fastigo ta reda på i en undersökning som pågår just nu och som kommer att presenteras på Business Arena.

Jämställdhet i arbetslivet är en fråga som ständigt diskuteras och debatteras. Nu vill Fastigo ta reda på hur det ser ut i hela fastighetsbranschen och alltså inte bara bland de börsnoterade företagen.

Fler parametrar

- I den enkät vi tagit fram frågar vi dels efter hur stor andel kvinnor som finns i styrelsen och ledningsgruppen och hur många som har personal- och budgetansvar, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

- Men vi vill också ta reda på om det finns några hinder för jämställdhet och hur det ser ut med uttag av föräldraledighet och möjlighet till karriär. Enkäten skickas personligt till vd och vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att svara, säger Mona Finnström.

Resultat på Business Arena

Resultaten kommer att presenteras på Business Arena i Malmö den 3 april och i Göteborg den 8 april. Senare i vår kommer undersökningen att kompletteras med en kvalitativ studie som presenteras i Almedalen.

Bra placering för fastighetsbolag

AllBright-rapporten, som presenterades i går visade att tre fastighetsbolag fanns på den vita listan, alltså den lista med lika andel kvinnor och män i ledningen. De tre bolagen är Atrium Ljungberg, Kungsleden och Wihlborgs Fastigheter.

Läs mer om AllBright-rapporten