Färre än 20 procent av företagen i fastighetsbranschen har en kvinnlig vd. Bland styrelseledamöterna är närmare 30 procent kvinnor. Det visar en ny undersökning av Fastigo.

– Det är förvånande att kvinnorepresentationen i fastighetsbolagens styrelser är så mycket högre än andelen kvinnor på vd-posten, säger Mona Finnström, vd för Fastigo. Fastighetsbranschen har traditionellt sett varit en manlig bransch och vi tror att det avspeglas vid tillsättning av vd:ar.

Ojämn könsfördelning

Enkäten visar även att andelen kvinnor med chefsbefattning uppgår till 36 procent och att andelen kvinnor i ledningsgruppen är 37 procent. Fastigo har också bett svarspersonerna att bedöma om företaget är jämställt utifrån fördelning kvinnor/män, arbetsmiljö, lön, möjlighet till karriär samt uttag av föräldraledighet och vård av barn. Det område som utmärker sig är fördelningen av kvinnor och män på arbetsplatsen. Där uppger 40 procent att arbetsplatsen inte är jämställd.

– I kommentarerna uppger de flesta att könsfördelningen över lag är skev. Männen är till största delen tekniker och fastighetsskötare medan kvinnor är lokalvårdare eller har olika typer av administrativa yrken, menar Mona Finnström.

Viktigt för affärsnyttan

Över 80 procent anger att det är viktigt för affärsnyttan att arbeta med jämställdhet. Skälen till att man tycker det är viktigt är främst för att det är bra med mångfald i alla processer, att det är viktigt att spegla kundgruppen och att det blir en bättre arbetsmiljö.

Undersökningen har genomförts bland vd:ar på cirka 600 företag verksamma i fastighetsbranschen. Svarsfrekvensen är drygt 52 procent. Såväl små som stora företag är inkluderade liksom alla typer av företag; privata, kommunala och kooperativa.

Publicerad 2014-04-03 12:52:26