Att jämställdhetsarbetet är en ledningsfråga och att det vore bättre för affärsnyttan om fastighetsbranschen var jämställd och hade större mångfald kunde alla i panelen enas om.

Ulf Nyqvist, vd för Botkyrkabyggen, Hans Wallenstam, vd för Wallenstam, Amanda Lundeteg, vd för Allbright och Ulf Skarin, chefredaktör för veckans affärer deltog i Fastigos seminarium i Almedalen om jämställdhet i fastighetsbranschen.

Alla konstaterade att det går för långsamt och att man måste ta frågan på allvar för att komma någonstans.

- Man kan prata om jämställdhet, men att gå från ord till handling är svårare. Man får inte vara naiv i den här frågan, eftersom det handlar om maktstrukturer; män väljer i väldigt hög utsträckning andra män. För att få in fler kvinnor måste män kliva tillbaka och lämna utrymme. I aktiv handling är få bolag beredda att göra det, säger Ulf Skarin, chefredaktör på Veckans Affärer.

3 punkter för jämställdhetsarbetet:

Enligt Amanda Lundeteg, vd på AllBright, kan arbetet med att gå från ord till handling i jämställdhetsfrågan sammanfattas i tre viktiga punkter:

  • Sätt tidsbestämda mål. Det kan till exempel vara att företaget år 2020 ska ha en fördelning på 50/50.
  • Professionalisera rekryteringen. Gör en analys av arbetsgruppen och se över vilken kompetens som behöver tillsättas.
  • Arbeta normkritiskt i organisationerna. Synliggör varför vissa grupper exkluderas och vem den ideala medarbetaren är.