Ny forskning visar att en kommunikativ ledare ökar motivationen och produktiviteten på arbetsplatsen. Utmärkande för en kommunikativ chef är att involvera medarbetarna i beslutsfattande, bjuder in till dialog och delaktighet och ger återkommande återkoppling.

- Som chef är det också viktigt att förankra beslut och ge ständig feedback, säger Catrin Johansson, professor i organisationers kommunikation, vid Mittuniversitetet.

Synlig på arbetsplatsen

Hon har under två år djupintervjuat chefer och medarbetare på olika arbetsplatser för att kunna sammanställa betydelsen av ett kommunikativt ledarskap.

- Det i sin tur ger mätbara resultat i form av att medarbetarna känner sig mer motiverade, arbetar effektivare och upplever en god stämning på arbetsplatsen, säger hon.

Goda exempel på ett kommunikativt ledarskap är att chefen regelbundet är synlig ute på arbetsplatsen, för en dialog med medarbetarna och lägger omsorg vid hur information ska förankras. Inte minst viktigt vid exempelvis uppsägningar eller omorganisationer.

Kräver nytänkande för många

Det kommunikativa ledarskapet kräver enligt Catrin Johansson en hel del nytänkande i stora organisationer.

- Det krävs att HR samarbetar med kommunikationsavdelningen och stöttar chefen i hur man för dialog, ger feedback och använder kommunikationskanaler effektivt i organisationen.

Margaretha Eldh