Fastigopriset 2015 går till HSB Mölndal som i projektet Den Goda Arbetsplatsen arbetat strategiskt med hårda och mjuka värden där resultat och trivsel går hand i hand.

Juryns motivering lyder: Genom arbete med struktur och god företagskultur – där gruppens samarbete och kommunikation är lika viktigt som individens behov av att må bra – har HSB Mölndal ökat lönsamheten och fått nöjdare kunder och medarbetare.

– Vi är stolta och glada att tilldelas Fastigopriset för vårt medarbetarprojekt, som vi kallar Den Goda Arbetsplatsen.  Genom ett långsiktigt arbete har vi lyckats nå målen för projektet – att genom nöjda medarbetare, som har kul på jobbet, skapa bättre lönsamhet, nöjda kunder och nöjda ägare. Tack vare den företagskultur vi skapat tillsammans står vi rustade att ta oss till nästa nivå. Jag är omåttligt stolt över mina medarbetare, utvecklingen har varit fantastisk, säger David Blücher, vd på HSB Mölndal.

Premiera goda arbetsgivare

– Det är viktigt att premiera bra arbetsgivare som arbetar systematiskt och målmedvetet och på ett tydligt sätt kopplar samman personalens arbete med kund och affärsnytta för att nå ökad lönsamhet, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Fastigopriset delas i år ut för sjätte gången. Syftet är att synliggöra fastighetsbranschen som en attraktiv bransch att arbeta i och att premiera de bästa arbetsgivarna. För vinnarna är priset en bekräftelse på ett genomtänkt och bra arbete med hr-frågor.

Hedersomnämnande

Följande sju företag får ett hedersomnämnande för förtjänstfullt HR-arbete

  • AB Eidar – för en förbättrad process av utvecklingssamtalen
  • AB Stångåstaden - för aktivt värdegrundsarbete
  • AB Helsingborgshem – för arbetet med högpresterande team
  • Halmstads Fastighets AB - för projektet ”Tillsammans för hyresgästernas bästa”
  • HSB Göteborg – för gediget förändringsarbete avseende organisation och arbetssätt
  • HSB Skåne - för engagerat mångfaldsarbete
  • New Sec Asset Management AB - för strategiskt friskvårdsarbete