Trenden är tydlig, andelen kvinnor på ledande poster växer i den traditionellt mansdominerade fastighetsbranschen. Fortfarande kämpar dock många företag med att bryta upp yrkeskategorier med uteslutande män eller kvinnor.

Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo, presenterar sin årliga jämställdhetsenkät som genomförts bland 328 vd:ar på landets fastighets- och bostadsföretag.

Bra jämställdhet men homogena grupper

De senaste årens stora fokus på jämställdhet ger resultat. På alla fronter går andelen kvinnor framåt. Andelen kvinnor i styrelserna ökar från 29 till 32 procent och andelen kvinnliga vd:ar från 18 till 20 procent.

Men många pekar också på att de trots hyfsad jämställdhet sett till hela företaget har helt homogena arbetsgrupper med exempelvis enbart kvinnliga administratörer och manliga tekniker.  Svaren visar att det är svårt att rekrytera såväl kvinnliga projektledare, hantverkare, fastighetsskötare och tekniker som manliga uthyrare och administratörer.

Anställ samhällhälsvetare

Det finns en stor kunskap om att kvinnliga chefer är ett viktigt hjälpmedel för att rekrytera fler kvinnor och att möjligheten att påverka andelen kvinnliga chefer ligger hos bolagen själva snarare än hos arbetskraften. Här kommer en del nytänkande fram, som att anställa fler samhällsvetare istället för ingenjörer. Det skulle ge nya infallsvinklar, ökad bredd och större rekryteringsbas. Utmaningen blir att tänka nytt för att möta framtida problem.

Kunskap finns

- Vi har varnat för att problemen att rekrytera till tekniska yrken kommer att växa och nu verkar vi vara där. Här har vi alla möjligheter att göra skillnad och satsa på att locka kvinnor, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Idag finns stor kunskap om att affärsnytta, kreativitet och arbetsklimat mår bra av blandade personalgrupper, så även om problemet är stort visar enkäten att arbetet går framåt!

Andel kvinnor i styrelse, ledning och chefsbefattning

2014 2015
Kvinnlig VD 18 % 20 %
Kvinnor i styrelsen 29 % 32 %
Kvinnlig styrelseordförande 16 % 20 %
Kvinnor i ledningsgrupp 37 % 38 %
Kvinnliga chefer med personalansvar 36 % 38 %