Den 16-17 september deltar Fastigo på Business Arena i Stockholm. Vi deltar i seminarier om jämställdhet, mångfald, rekrytering och social hållbarhet.

Biljetterna till årets Business Arena är slutsålda.

- Det är ett evenemang som engagerar stora delar av fastighetsbranschen och för Fastigo är denna arena viktig, menar Mona Finnström , vd på Fastigo.

Fyra olika ämnen

Fastigo ställer upp med experter i fyra olika seminarier varav ett rör ett helt nytt ämnesområde, social hållbarhet. Inriktningen på seminariet är "Ett tryggare samhälle - bästa sättet att få social och fastighetskapital att växa".

- Det är roligt att vi får förtroende i denna fråga som inte är nischad en nischad arbetsgivarfråga, vilket annars är vår specialitet, säger Mona Finnström.

Övriga seminarier och diskussionsämnen är "Vad krävs för att uppnå jämställd representation i våra bolag?" "Nya grepp för att rekrytera unga medarbetare" och "Vilka åtgårder skulle öka mångfalden i fastighetsbranschen?"

Minienkät med lego

Fastigo finns också på plats med en monter.

- Vi har en ny minienkät där alla besökare får bygga med lego när de svarar på frågor om jämställdhet. Vi har också flera rådgivare på plats som kan ge råd och stöd i allehanda arbetsgivarfrågor, säger Mona Finnström.