Var tydlig med hur anställda sprider företagsinformation via personliga nätverk på sociala medier. Det råder Steffi Siegert, som i sin forskning ser en oroväckande trend att sociala medier flyttar gränsen mellan arbetsliv och privatliv.

För företag och organisationer är det positivt att anställda sprider positiva budskap om arbetsgivaren i sina personliga nätverk, som Facebook, Twitter och Linkedin. Många chefer förväntar sig idag att de anställda ska använda sina konton på sociala medier för att sprida nyheter och information från företaget. Något som får stora konsekvenser både för anställda och företaget.

- Gränsen mellan vad som är privat och vad som är offentligt håller på att suddas ut. Många är aktiva på sociala medier under kvällar och helger och det är lätt hänt att jobb och fritid flyter ihop, säger Steffi Siegert, doktorand vid Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet.

Otydliga gränser

Steffi Siegerts kommande avhandling från Stockholms universitet har tittat närmare på arbetsrelaterad aktivitet i sociala medier i framför allt idédrivna organisationer, där arbetsrelaterad aktivitet i sociala medier är väldigt vanligt. Men beteendet finns även på andra arbetsplatser.

- För en organisation är det nästan alltid positivt att anställda sprider information i sina personliga nätverk. Det ger trovärdighet och bidrar till varumärkesbygget. Men det sker ofta utanför arbetstid och gränsen mellan fritid och arbete blir otydlig. Samtidigt gör sociala medier att en anställd blir mer synlig och kopplingen mellan organisationen blir väldigt tydlig.

Ta fram policy

Steffi Siegert uppmanar arbetsgivare att diskutera frågan och ta fram en policy kring sociala medier.

- Det är viktigt att chefer förstår de utmaningen som finns och att organisationen tydligt kommunicerar hur individen kan hantera dem. Fler organisationer borde skaffa sig policys för sociala medier. Då blir det tydligt vad som förväntas av de anställda.

Margaretha Eldh