Bara var tredje kvinna i Sverige tror att det är möjligt att komma ifatt männen lönemässigt till år 2030.

 De svenska männen däremot – samt unga i åldersgruppen 18-29 år – är betydligt mer optimistiska om möjligheterna att uppnå jämställda löner, visar en undersökning av Manpower.

För de flesta svenskar är det självklart att vi bör ha lika lön för män och kvinnor i framtiden. Men när frågor ställs om detta också är sannolikt, förändras bilden markant. Endast var tredje kvinna i befolkningen, 32 procent, är optimistisk och tror att kvinnorna hunnit ifatt männen lönemässigt om 15 år. Bland de svenska männen däremot svarar betydligt fler, 58 procent, att de tror på lika lön vid den tidpunkten.

Unga män och kvinnor i åldern 18-29 år är mycket mer optimistiska om jämställda löner än övriga åldersgrupper. Hela 61 procent tror på den utvecklingen till 2030.

Pressmeddelande: Manpower