Vill du bli bättre på att kommunicera? Det finns flera vägar att gå för att vara en kommunikativ ledare. Bland annat handlar det om att vara närvarande, öppen och ge återkoppling, visar ny forskning.

Som chef kan man utveckla olika strategier för att kommunicera med de anställda. En studie från Mittuniversitetet visar att det finns fyra centrala kommunikativa beteenden. Dels handlar det om att göra mål och förväntningar tydliga, coacha och ge återkoppling, skapa öppenhet och ge stöd i konflikter samt bevaka gruppens intressen.

Kan utvecklas

- Det är alla beteenden som man kan utveckla som chef och som kan mätas och utvärderas av organisationen för att man ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas, säger Solange Hamrin, forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap.

I sin avhandling har hon fokuserat på kommunikation och ledarskap inom organisatoriska kontexter i Sverige och andra länder. Hon har bland annat undersökt vad ett kommunikativt ledarskap innebär och hur man blir en kommunikativ ledare och intervjuat ledare och medarbetare vid fem svenska industriföretag.

Tydligare roller

Studien visar att ett kommunikativt ledarskap gynnar organisationen på flera sätt. Man får ett effektivare ledarskap och tydligare roller. Det leder till större engagemang och tillfredsställelse hos de anställda.

De svenska chefer som deltagit i studien lägger stor vikt vid återkoppling, lyhördhet och informella möten för att ge och få information. Anställda i Sverige känner sig mest delaktiga.

Margaretha Eldh