Återkoppling och feedback är värdefulla verktyg för chefen. Ny hjärnforskning visar att konkret feedback fungerar bäst.

För en chef är feedback viktig för att stödja sina medarbetares utveckling och lärande. Många kan dra nytta av hjärnforskningen för att motivera en medarbetare att utvecklas.

- Genom att vara konkret och fokusera på uppgiften vid exempelvis ett utvecklingssamtal tror jag att man får bäst effekt, säger Alva Appelgren, doktor i Neurovetenskap.

Generellt beröm ger mindre

I sin forskning visar hon hur olika typer av feedback påverkar prestationen och hur den kan påverkas beroende på vilken typ av beröm man ger.

Konkret feedback som visar att man ansträngt sig och lagt ner tid är värdefull för att vilja fortsätta utvecklas. Att berömma alltför generellt, så som ”Ni jobbar på jättebra” är inte lika utvecklande eftersom man inte vet riktigt vad som är bra, menar Alva Appelgren.

- Det handlar om att ha ett positivt mindset. En chef som visar uppskattning för en medarbetares utvecklingskurva och vilja att anstränga sig och inte enbart fokuserar på resultat uppskattas. Att bara boosta generellt däremot tror jag inte leder till utveckling.

Margaretha Eldh