HR-huset är ett nystartat dotterbolag i Fastigokoncernen. I HR-huset kan vi exempelvis erbjuda lönehantering, hr-chefer att hyra och ledarutveckling.

- För drygt ett år sedan gjorde vi en undersökning bland medlemmarna som visade att företagen var intresserade av flera tjänster inom hr-området. Därför väljer vi nu i ett första skede att erbjuda lönehantering, möjlighet att hyra en hr-chef för ett specifikt uppdrag eller för en viss tidsperiod samt olika former av ledarutveckling, säger Eva Nildén, vd för HR-Huset.

För Fastigos medlemsföretag baseras all lönehantering på Fastigos kollektivavtal. För andra företag anpassas hanteringen utifrån respektive företags förutsättningar. Administrationen sker via  Vismas webbsystem Agda PS. Inom området lönehantering ingår också sådant som att skriva arbetsgivarintyg, rapportera statistik samt avvikelserapportering.

Hyr en hr-chef

HR-Huset samarbetar med kvalitetssäkrade hr-konsulter som har kunskap om såväl fastighetsbranschen som strategiskt hr-arbete.

- Vårt nätverk av hr-konsulter kan vara ett stöd för utveckling av hr-funktionen både strategiskt och operativt. Det kan röra såväl organisationsutveckling som karriärcoachning. Våra konsulter kan ta både längre och kortare uppdrag eller hyras för ett specifikt uppdrag, berättar Eva Nildén.

Ledarutveckling och nätverk

- Inom ledarutveckling kommer HR-Huset främst att fokusera på utvecklingsprogram för ledare i fastighetsbranschen men vi kommer också att erbjuda kortare kurser i till exempel arbetsrätt för företagsledare och nätverk för ekonomichefer.

Även ledarutbildningarna kommer att ske i samarbete med Fastigo och externa konsulter med gedigen erfarenhet från såväl ledarutveckling som fastighetsbranschen.

Fler tjänster framöver

Tjänsteutbudet inom HR-Huset kommer att fortsätta utvecklas i takt med efterfrågan på tjänster.

-Vi ser redan nu möjlighet till fler tjänster som till exempel någon form av serviceavtal för specialisthjälp i arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor, säger Eva Nildén.

För mer information om HR-Huset: 08-676 69 10.