Östersundshem prövar en ny modell, ”innanförskapsakademin”, där nyanlända och unga arbetslösa snabbt kommer in på arbetsmarknaden. På kort tid har åtta praktikanter fått anställning.

I mars samlade Östersundshem sina styrkor kring projektet ”innanförskapsakademin” som är ett utvecklingsprogram för att förebygga utanförskap. Det vänder sig till unga arbetssökande ungdomar 18 till 24 år och nyanlända, både asylsökande och personer med uppehållstillstånd.

- Vi ville göra något som verkligen gör skillnad och ändrar arbetslöshetssiffrorna, säger Pernilla Sivertsen, projektledare.

God samhällsaktör

Idén föddes av Östersundshem vd, Daniel Kindberg, som funderade över vad man som kommunalt bostadsbolag och arbetsgivare kunde göra för att vara en god samhällsaktör och arbeta med integration.

- Vi vill vara en hållbar arbetsgivare och inspirera andra. Vi har en stor bostadsbrist och ska bygga många bostäder framöver och det ser vi som en möjlighet att knyta till oss samarbetspartners genom att använda social upphandling som ett verktyg, säger Pernilla Sivertsen.

Krav på leverantörer

Östersundshem ställer som krav på leverantörer som de upphandlar, samt de föreningar och organisationer som Östersundshem sponsrar att de som motprestation förbinder sig ta emot praktikanter och delta i Östersundshem praktikprogram, samt bistå med handledare.  Deras största samarbete har hittills varit med Skanska som bygger bostäder åt dem.

- I byggprojektet kommer de tillsammans med sina underentreprenörer ta emot 3-5 praktikanter var tredje månad under nästan 2 år. Totalt i programmet har vi 15-20 praktikanter åt gången och detta utökas med varje ny upphandling eller annat samarbete.

Samverkan med Arbetsförmedlingen

Projektet är ett samverkansprojekt med Arbetsförmedlingen och flera andra aktörer där Östersundshem är projektägare. Praktik har varvats med studier i bland annat svenska samt workshops, föreläsningar och studiebesök som Östersundshem anordnar. Det har även funnits tillgång till språk- och handledningsstöd ute på arbetsplatsen, vilket har varit en stor framgångsfaktor. Svårigheterna har mestadels bestått av skepsis och rädsla, vid exempelvis rekrytering av handledare. Men innanförskapsakademin handlar om att riva murar och bygga gemenskap.

- Det här är ett program där praktikplatsen är central men där stödorganisationen runt är framgångsfaktorn, säger Pernilla Sivertsen.

Workshops

De anordnar förberedande workshops på arbetsplatserna, bistår i rekryteringsprocessen, anordnar handledarutbildning och ett flertal gemensamma träffar och erfarenhetsutbyten för både handledare och praktikanter. För praktikanterna har de föreläsningar varje fredag.

- Vi har handledarpärmar med stödmaterial och kontinuerliga uppföljningssamtal. Språk- och handledningsstöden är med ute på arbetsplatserna och fungerar som länk mellan myndigheter och företag samt underlättar språk- och kulturbarrriärer.

- Man pratar ofta om att man ska rusta de här målgrupperna för arbetsmarknaden. Men som vi ser det handlar det lika mycket om att skapa inkluderande arbetsplatser genom att krossa en och annan fördom och att få företag att också anpassa sig och att se på de här målgrupperna som potentiella anställda. Det kan också kräva lite anpassning av oss. Det kanske är lättare att gå den traditionella vägen och ta lärlingar genom skolan eller anställda grannen, säger Pernilla Sivertsen.

Framgång på kort tid

Modellen har på kort tid visat sig framgångsrik. Något Pernilla Sivertsen tror beror på att projektet håller hög kvalitet. Forskare på Mittuniversitet följer projektet, med stöd av Vinnovamedel, vilket kommer att resultera i en rapport i januari 2017.

- Det är roligt att projektet har skapat flera anställningar. Men ett ännu bättre resultat att vi trots viss skepsis i början har väldigt nöjda handledare och anställda som vill fortsätta ingå i projektet och många fina vänskapsband har knutits på arbetsplatserna. Det gör att man pratar om det i sina nätverk vilket ger ringar på vattnet. Ett flertal företag och organisationer hör av sig och vill vara med, och om vi kan inspirera andra att ta liknande initiativ så har vi kommit långt.

Margaretha Eldh