HSB vill gå i bräschen för hållbarhet genom att bygga smartare. Forskning pågår i realtid, dygnet runt.

- Hållbarhet är så mycket mer än klimatfrågor. Istället för att vara bov, strävar HSB efter att bli en del av lösningen. Vi ser över verksamheten för att skapa ett kretsloppstänk, och hoppas gå i bräschen för att påverka omgivningen på vägen mot en hållbar statsmiljö.

Sofia Hagman är hållbarhetschef på HSB sedan drygt ett år. Hon anställdes ungefär samtidigt som 17 hållbara utvecklingsmål godkändes av FN:s 193 medlemsländer. 2040 ska Sverige ha hundra procent förnybar elproduktion, 2045 ska klimatpåverkan vara ”nettonoll”. På Fastigos julileumsdag utvecklade Hagman HSB:s planer:

- 480.000 medlemmar ger makt att lyfta hållbarhetsperspektivet. Med ökat engagemang  kan de påverka boendets utformning och vi kan bygga in en social dimension och göra rätt från början. Genom smarta energiavtal kan en bostadsrättsförening tjäna 100.000 kronor/år.

HSB Living Lab forskar i realtid

Sverige behöver 700 000 nya bostäder till år 2025. Då krävs nya, snabba och hållbara lösningar. HSB Living Lab är en unik forskningsarena på Chalmers Campus i Göteborg. Där har HSB och Chalmers på tillfälligt bygglov byggt flyttbara modulhus, där byggprocessens klimatpåverkan ska mätas.

Sedan invigningen i september bor och lever studenter och gästforskare på 12 traditionella kvadratmeter - eller 47 smarta kubikmeter. Rummen är små och de gemensamma utrymmena fler, för att skapa nya kontaktytor mellan människor.

Allt mäts dygnet runt

- Vi ska forska dygnet runt, testa i realtid och våga misslyckas. Vi mäter luftkvalitet och testar nya väggsystem, isolering och fasadmaterial. Målet är att med minimala resurser och mindre spill utveckla klimatsmarta uppfinningar och nya materiallösningar. Miljöbyggnad 3,0 ska bli en hållbar, ekonomisk, ekologisk och socialt fungerande affärsmodell, där vi stoppar in rätt saker från början.

Och det ska byggas på 2 år, istället för som nu 10 år! Målet är att skapa en cirkulär ekonomi, med energismarta fastigheter och minimerade ekonomiska risker, allt prissatt utifrån den faktiska kostnaden.

Måste bli klimatsmarta

Befolkningstillväxt och urbanisering är här för att stanna, även om det blir vanligare att var och en vill leva ekologiskt och vara sin egen bonde, kanske med en biodling på taket.

Vad innebär klimatförändringar  praktiskt? Vad händer om vi inte längre har vinter i Sverige? Vilken typ av isolering behövs i husen? Och om Södra Europa blir obeboeligt - hur tar vi emot klimatflyktingar?

Aktiv samhällsaktör

- HSB kan vara en aktiv samhällsaktör som arbetar för att påverka beslut. Vi kan visa att det går att bygga lönsamhet genom smartare byggande, resurseffektivitet, klimatanpassning och hållbara tjänster och produkter. Men det måste byggas in i systemen, inte ligga vid sidan om. Och vi måste våga ta investeringarnas initialkostnad.

Nästa steg blir mycket större - att föra in omställningen till redan existerande hus.

- Och så krävs bostadspolitiska samtal och att de nyinflyttade förstår hur bostadsmarknaden fungerar. Förhoppningsvis kan vi få ytterligare perspektiv på hur vi ska uppnå en social hållbarhet, genom att vi gått in i 100-klubben och tar emot 250 praktikanter i våra regionala föreningar.