Den 14 februari träffar Fastigo tjänstemannafacken och den 7 mars träffar vi Fastighets för att växla krav inför årets avtalsförhandlingar.

- Vi ser fram emot att komma igång och håller på med förberedelser inför de kommande förhandlingarna, säger Charlotta Stensson, förhandlingschef på Fastigo.

Underlag från lönestatistiken

En del av förberedelserna är att noga analysera lönestatistiken. Den håller nu på att slutbearbetas. Statistiken är partsgemensam, vilket innebär att Fastigo och motparterna har tillgång till exakt samma siffror.

- Lönestatistiken är ett viktigt underlag när vi går in i förhandlingarna. Att vi har samma siffror gör att vi har samma bild av löneutvecklingen.

Avvaktar industrins märke

Industrins parter bytte avtalskrav innan jul och har redan inlett förhandlingar.

- Fastigo avvaktar resultatet av industrins förhandlingar och det märke som de förväntas sätta under mars månad.

Olika avtalslängd

Förhandlingarna med tjänstemännen gäller endast allmänna anställningsvillkor. Avtalet med Unionen med flera löper ut den 31 mars och avtalet med Vision med flera löper ut den 30 april. De sifferlösa löneavtalen som träffades förra året är 3-åriga och löper till den 31 mars 2019.

Avtalet med Fastighets gäller till den 31 mars och avtalet med Kommunal till den 30 april.