Bekymrad över problemen att rekrytera vissa yrkesgrupper och snabbspåret för nyanlända. Men desto ljusare när det kommer till den psykosociala biten och jämställdheten. Så beskriver Fastigos vd Mona Finnström läget i branschen när vi går in i 2017.

Hon är snart inne på sitt tionde år som vd för branschens intresseorganisation. Men något tecken på mättnad finns inte. När det är dags att sammanfatta fastighetsåret är det tydligt att det är många frågor som ligger henne varmt om hjärtat.

– 2016 har varit ett bra år, såtillvida att vi träffade samtliga avtal, hade inga strejker eller varsel.

Problem att rekrytera

Några bekymmer?

– Jag är lite bekymrad över att branschen har problem att rekrytera vissa yrkesgrupper. Det är ett problem som jag har påkallat under många år. Man känner sig tyvärr inte alltid lyssnad på.

Hon säger att den stora byggtakten och de positiva vindar som finns i branschen skapar behov – och utmaningar.

– Det finns ett stort rekryteringsbehov av ingenjörer och drifttekniker. Vi är i en hög byggkonjunktur, och inget tyder på att den i år kommer avta, och det innebär att branschen konkurrerar om liknande profiler med byggbranschen; till exempel byggprojektledare.

Svårt att nå unga

Ett annat viktigt fokus riktar Mona Finnström på att locka unga till branschen.

– Jag upplever att de unga inte hittar till fastighetsbranschen i dag, via det traditionella utbildningssystemet. Men branschen börjar förstår värdet att tidigt hitta dessa nya medarbetare, genom lärlingar och trainees. Det ses som nödvändigt.

Snabbspår

I samband med den starka flyktingvågen för ett drygt år sedan tillsatte regeringen en utredning för att undersöka hur man på ett bra sätt skulle få in de nyanlända snabbt på arbetsmarknaden.

Ett snabbspår var lösningen, i våras tecknades avtal mellan Arbetsförmedlingen och Fastigo. Arbetsförmedlingen meddelade att det fanns över 2 000 nyanlända personer som är registrerade och matchade mot yrken i fastighetsbranschen.

Trots det har det gått trögt.

– Det har varit trassel med Arbetsförmedlingen att hitta rätt kompetens till branschens yrkesintroduktionsanställningar och snabbspår. Men de har lovat bot och bättring. Sedan har vi ett eget valideringsverktyg, Faval, för att få in både nyanlända och unga till branschen. Det man inte heller får glömma är att kompetensen är en färskvara. Blir du arbetslös, och är det i ett år och inte blir tillfrågad din kompetens, är det svårt att komma ut på marknaden.

Jämställdhet

Men det är inte bara nattsvart i branschen, i fjol blev Kungsleden prisat som börsens mest jämställda bolag – och fastighetsbranschen i stort får högsta betyg av stiftelsen Allbright.

– Parallellt med deras mätningar så gör vi också mätningar. Vi är en jämställd bransch när det kommer till styrelse och ledning. Dock inte i LO-kollektivet, där kan vi göra mer. Dessutom känns det som att vi är dåliga på att berätta för omvärlden att vi är jämställda. Jag tror säkert att flera unga fortfarande ser branschen som konservativ och manlig – fast det är tvärtom, säger Mona Finnström och konstaterar att fler och fler tjejer studerar samhällsbyggnadsprogrammet på Chalmers och KTH.

Hållbart arbetsliv

Väl i branschen är det viktigt att sträva efter ett hållbart arbetsliv.

– Vi kommer jobba mer än de här 65 åren. Därför måste vi ha en arbetsmiljö som tillgodoser den möjligheten. I dag har inte branschen så högs sjukskrivningstal, däremot kunde vi se en ökning förra året när det kommer till den psykosociala sidan, som är arbetsrelaterad.

En bra bransch

Som ett sista budskap vill Mona Finnström ändå förmedla:

– Sammantaget är fastighetsbranschen en bra bransch att arbeta i med arbetsgivare som värdesätter sina medarbetare. Under 2016 har fler företag än någonsin varit högt uppe på de olika employer ranking-listor som finns.

Anthon Näsström, Fastighetssverige

Artikeln är publicerad på fastighetssverige.se