Det är dags för ännu en avtalsrörelse på den svenska arbetsmarknaden. Men vad innebär det egentligen? Hur ofta sker det och hur går det till?

Den svenska arbetsmarknaden bygger på att parterna, arbetsgivare och anställda, samarbetar och kommer överens (avtalsförhandlar). Det parterna kommer överens om regleras i kollektivavtal mellan de anställdas och arbetsgivarens organisationer. Det är grunden för det vi kallar den svenska modellen.

Politiker stiftar lagar

Fastigo är arbetsgivarens part och företräder företag i fastighetsbranschen, medan bland andra Fastighetsanställdas Förbund, Kommunal, Unionen och Vision är arbetstagarnas parter. Genom kollektivavtalen är det parterna som tar ansvaret för villkoren på arbetsmarknaden.

Politikerna lagstiftar om grundläggande regler, men parterna formar villkoren för olika sektorer, branscher och grupper. Det är en lösning som Fastigo tycker är bra.

Hur ofta?

Det finns inga givna intervall kring hur ofta vi ska avtalsförhandla. Det beror helt på vilken giltighetstid parterna kommer överens om. 2016 träffade vi ettårsavtal vilket alltså innebär förhandlingar i år igen.

Märket – vad är det?

Industrin är den internationellt mest konkurrensutsatta sektorn. Det kollektivavtal som parterna inom industrin träffar blir norm för hur höga kostnadsökningarna ska vara i övriga avtal på arbetsmarknaden. Det kallas för märket.

Hur går det till?

Avtalsförhandlingarna börjar med ett omfattande förarbete då vi bland annat tar fram yrkanden mål och kommunikationsplan. Vilka krav Fastigo går fram med styrs av vad medlemmarnas önskemål och som styrelsen sedan fattar beslut om.

Förhandlingarna startar med att vi byter krav med de olika facken och därefter följer själva förhandlingsarbetet. Under förhandlingarna har Fastigo kontakt med de så kallade avtalskommittéerna. Personerna i avtalskommittéerna företräder medlemsföretagen. Syftet med att ha avtalskommittéer är att snabbt kunna förankra och hitta lösningar när förhandlingarna kräver ställningstagande i förhandlingsfrågor.

Fastigos kollektivavtal

  • Avtalet med Fastighetsanställdas Förbund går ut den 31 mars 2017.
  • Avtalet kring allmänna anställningsvillkor med Unionen med flera går ut den 31 mars 2017.
  • Avtalet med Kommunal går ut den 30 april 2017.
  • Avtalet kring allmänna anställningsvillkor med Vision med flera går ut den 30 april 2017.
  • De sifferlösa löneavtalen med Unionen och Vision med flera som träffades förra året är 3-åriga och löper till den 31 mars 2019.
  • Avtalen med Målareförbundet  går ut den 30 april.