Avtalsrörelsen går in i en ny fas - från förberedelser till direkta förhandlingar. I veckan har Fastigo bytt avtalskrav med tjänstemannafacken.

- Fastigo samlar företag från hela fastighetsbranschen vilket förutsätter kollektivavtal som är konkurrenskraftiga och anpassade för fastighetsbranschen.

- Vi vill att avtalen ska vara så flexibla som möjligt så att det går att göra lokala anpassningar utifrån respektive företags förutsättningar, säger Roger Solax, ansvarig för förhandlingarna med tjänstemännen.

I-avtalet med Unionen med flera

I förhandlingarna på I-avtalet med Unionen, Ledarna och AiF med flera vill Fastigo framförallt se flerårsavtal, längre uppsägningstid vid egen uppsägning, flexiblare regler när det gäller möjligheten att lösa av övertidsersättning samt begränsning av löneutfyllnad vid tillfällig vård av barn.

Facken vill å sin sida se en ettårig avtalsperiod med framför allt ytterligare avsättningar till flexpension samt yrkanden inom arbetsmiljöområdet och balans mellan arbete och fritid.

K-avtalet med Vision med flera

- När det gäller K-avtalet med Vision, Ledarna och AiF yrkar Fastigo framför allt på flerårsavtal, begränsning av ramen när föräldralön utges, flexiblare regler när det gäller möjligheten att lösa av övertidsersättning samt utökad tid för timlön, säger Roger Solax.

Fackens avtalskrav inom K-avtalsområdet handlar om en ettårig avtalsperiod med framför allt införande av extra avsättningar till tjänstepension samt yrkanden inom arbetsmiljöområdet och balans mellan arbete och fritid.

Olika avtalslängd

Förhandlingarna med tjänstemännen gäller endast allmänna anställningsvillkor. Avtalet med Unionen, Ledarna och AiF löper ut den 31 mars och avtalet med Vision, Ledarna och AiF löper ut den 30 april. De sifferlösa löneavtalen som träffades förra året är 3-åriga och löper till den 31 mars 2019.