Årets avtalsrörelse har knappt startat men det är ändå dags att påbörja förberedelserna kommande löneförhandlingar.

- Genom att förbereda så mycket som går inför de kommande löneförhandlingarna får man en relativt snabb process när de nya avtalen väl är klara, säger Susanne Svensson, rådgivare och förhandlare på Fastigo.

Processen ser lite olika ut beroende på om det finns facklig klubb eller arbetsplatsombud på företaget eller om detta saknas och om det är Fastighets eller Kommunals avtal.

Lönerevision vid företag med företagsklubb/arbetsplatsombud eller lokal facklig organisation

  • Gå igenom löneavtalet, företagets lönepolicy och kriterier med samtliga chefer.
  • Se till att cheferna har utbildning och stöd i sitt arbete som lönesättande chefer.
  • Ta fram all grundfakta som behövs som underlag i löneförhandlingen. Analysera lönestrukturen och bestäm om nuvarande lönenivå och lönestruktur är önskvärda.
  • Gå igenom med cheferna om de behov av justeringar som behövs bland annat utifrån företagets lönekriterier och verksamhetsmål samt marknadssituation.
  • Efter genomförd lönestrukturanalys kan de lokala parterna tillsammans sätta upp mål för årets lönerevision.
  • Preliminärboka och avsätt tid för lönesamtal.

- Processen är den samma för anställda som omfattas av Kommunals avtal och gäller oavsett om det finns en klubb eller arbetsplatsombud på företaget, säger Susanne Svensson.

Utan klubb eller arbetsplatsombud

Vid företag med anställda som omfattas av Fastighets avtal där det saknas företagsklubb eller arbetsplatsombud lämnar arbetsgivaren i anslutning till lönesamtalet skriftligt förslag till ny lön direkt till arbetstagaren. I övrigt gäller samma förberedelser som ovan.

- Fastighetsanställdas Förbund kan begära att lokal överenskommelse träffas om hur löneprocessen ska hanteras med beaktande av Löneavtalet. En sådan begäran ska lämnas inom två månader före lönerevisionsdatum, alltså senast 1 februari.