Trots att avtalsförhandlingarna knappt har startat går det redan nu att göra en hel del förberedelser för den kommande lönerevisionen.

I årets avtalsrörelse på Fastigos så kallade I-avtalsområdet med Unionen, Ledarna och AiF gäller förhandlingarna endast de allmänna anställningsvillkoren, där bland annat avsättningar till flexpension ingår.

Även på K-avtalsområdet, där förhandlingar sker med Vision, Ledarna och AiF, rör förhandlingarna bara de allmänna anställningsvillkoren.

Lönestruktur och lönesamtal

Det innebär att det går att inleda årets lönerevision genom att bland annat se över lönestrukturer och genomföra lönesamtal.

- Men eftersom förhandlingarna om allmänna villkor kan innebära kostnader, framför allt om det skulle innebära ökade pensionsavsättningar, kan det påverka löneutrymmet, säger Roger Solax, ansvarig för förhandlingarna med tjänstemannafacken.

- Därför kan det vara lämpligt att avvakta resultatet av årets förhandlingar om de allmänna villkoren innan ni avslutar lönerevisionen.

Olika avtalslängd

Löneavtalet med Unionen, Ledarna och AiF sträcker sig fram till den 31 mars 2019 och löneavtalet med Ledarna löper på tillsvidare. Löneavtalet med Vision, Ledarna och AiF sträcker sig fram till den 31 mars 2019 och löneavtalet med Ledarna löper på tillsvidare.