Under en avtalsrörelse vimlar det av mer eller mindre svåra ord som man annars sällan hör. Hur många vet till exempel vad avtalslöst tillstånd eller stupstock är?

Fastigo har har börjat förhandla med tjänstemannaförbunden och media har så smått börjat rapportera om årets avtalsrörelse. Då och då dyker det upp ord som inte används i det dagliga arbetet, men som kan vara bra att känna till. Vi har valt ut 10 ord som vi förklarar nedan. Hela ordlistan hittar du i den bifogade pdf:en.

Avtalskommitté

Grupp som utses för att representera medlemmar eller medlemsföretag i avtalsförhandlingar.

Avtalslöst tillstånd 

Situation som uppstår då ett avtal löpt ut utan att berörda kollektivavtalsparter enats om ett nytt avtal. Under denna tid kan stridsåtgärder användas

Facken inom industrin 

En sammanslutning av fem fackförbund inom industrin som har undertecknat industriavtalet.

Hängavtal

Avtal för arbetsgivare som inte är med i någon arbetsgivarorganisation. Avtalet ”hängs på” det kollektivavtal som råder i branschen.

Lokal pott

Den summa pengar som enligt det centrala avtalet ska fördelas lokalt.

Löneutveckling

Skillnaden mellan individers ingångslön och framtida lön beroende på exempelvis ökad erfarenhet. Nominell löneutveckling är förändringen i löpande siffror och tar inte hänsyn till inflationen. Reell löneutveckling tar hänsyn till inflationen och visar på förändringen i köpkraften. Relativ löneutveckling är när man jämför löneutvecklingen mellan olika grupper eller över tid.

Märket

Kollektivavtal som sluts inom industrin blir en norm för löneökningarna i de övriga avtalen.

Opartiska ordförande – Opo 

Variant av medlare som finns inom Industriavtalet och som går in i förhandlingarna om parterna inte kommit överens en månad innan avtalet löper ut.

Retroaktiv lön 

Om ett nytt löneavtal inte träffas förrän efter det att det gamla avtalet löpt ut gäller den nya lönenivån ibland bakåt i tiden från det gamla avtalets utlöpningsdatum. Löneökningen för tiden som gått betalas då ut som en klumpsumma.

Sifferlösa avtal

Kollektivavtal som inte innehåller några siffror för löneökningar. Lönerna bestäms istället lokalt.

ordlista-avtalsrorelsen