Första förhandlingsdagen kommer allt närmare. Förra veckan träffade Fastigo avtalskommittéerna för respektive kollektivavtal och gick igenom förutsättningarna för årets avtalsrörelse.

I avtalskommittéerna sitter vd:ar och personalchefer från medlemsföretagen.

- Avtalskommittéerna har ett viktigt arbete och stort inflytande inte minst när det närmar sig att träffa avtal eller vid en eventuell konflikt. I slutändan är det de som avgör om avtal ska träffas, säger Charlotta Stensson, förhandlingschef på Fastigo.

Avvaktar industrins märke

Som tidigare år så är Fastigos inriktning att avvakta resultatet av förhandlingarna inom den konkurrensutsatta industrin och deras märke. Industrins parter bytte avtalskrav innan jul och har inlett förhandlingar.

- Vi har bokat flera förhandlingsdagar med både tjänstemannaförbunden och Fastighetsanställdas Förbund men vi kommer inte att träffa avtal innan vi vet var det så kallade märket landar, menar Charlotta Stensson.

- Det är dock ingen hemlighet att vi, i likhet med andra arbetsgivarorganisationer, vill se en större individuell fördelning av lönerna.

Olika avtalslängd

Förhandlingarna med tjänstemännen gäller endast allmänna anställningsvillkor. Avtalet med Unionen med flera löper ut den 31 mars och avtalet med Vision med flera löper ut den 30 april. De sifferlösa löneavtalen som träffades förra året är 3-åriga och löper till den 31 mars 2019.

Avtalet med Fastighets gäller till den 31 mars och avtalet med Kommunal till den 30 april.