I veckan har Fastigo bytt avtalskrav med den enskilt största motparten, Fastighetsanställdas Förbund.

– För oss är det oerhört viktigt att vi har branschanpassade kollektivavtal och att de speglar vår verklighet.

– Vi vill dels ha en större möjlighets att fördela den lokala potten, dels bättre arbetstidsregler som ger oss ett mer fritt förfogande av den, säger Susanne Svensson, ansvarig för förhandlingarna med Fastighets.

Friare arbetstider

Arbetstiderna är idag reglerade till klockan 06.00 och 17.00 på området. Fastigo vill slopa denna reglering och tycker att de begränsningar som finns i arbetstidslagen räcker.

– Våra medlemsföretag möter problem vid uppdrag i affärslokaler och affärscentra som har andra öppettider, säger Susanne Svensson.

– Även bostäder behöver tillsyn vid andra tidpunkter och vi behöver kunna komma in till de boende när de är hemma.

Anpassade ingångslöner

En annan viktig fråga för Fastigo är lägstalönerna.

- Vi vill anpassa ingångslönerna för att få fler nyanlända och unga i arbete, säger Susanne Svensson.

Fastighets följer LO

Fastighets krav i avtalsrörelsen följer de gemensamma LO-kraven om löneökningar på 2,8 procent, eller 672 kronor för dem som tjänar under 24 000 kronor.

Det finns också krav på  att höja lägstalönerna med motsvarande värde och att alla ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön, ska höjas med 2,8 procent.

Tillägg för erfarenhet

Ett annat av Fastighets krav gäller så kallat erfarenhetstillägg. Fastighets vill att alla som jobbat minst två år i yrket ska ha en lön som är minst 580 kronor högre än den lägsta nyanställningslönen.

Därutöver vill Fastighets behandla frågan om ledighet i samband med beredskap. Fastighets vill att arbetstagare som haft beredskap sju dagar i sträck ska ha rätt till ytterligare fyra timmars ledighet utan löneavdrag i samband med nästa veckovila.

Avvaktar parter inom industrin

– Innan vi går in djupare i förhandlingarna kommer vi dock att avvakta uppgörelsen mellan industrins parter, säger Susanne Svensson.

Avtalet med Fastighetsanställdas Förbund gäller till den 31 mars.