En ny studie från Göteborgs universitet visar att kvinnors och mäns ledarskap är nära nog identiskt. Ålder påverkar ledarskapet mer än kön.

- Forskningsresultaten visar en gång för alla att kön inte påverkar individers lämplighet eller egenskaper som chef. Att manliga chefer exempelvis skulle ta fler initiativ medan kvinnliga är mer inkännande är enbart socialt konstruerade föreställningar, säger forskaren Trevor Archer till sajten Upphandling 24.

Viljestryka och initiativkraft lika hos kvinnor och män

Trevor Archer är forskare och doktor i psykologi vid Göteborgs universitet har lett studien. Den baseras på svar från 6 789 personer som sökt chefsposter och som deltagit i ett personlighetstest, Job Match Talent.

Svaren visar att kvinnors och mäns ledarskap är nära nog identiskt på de flesta undersökta områden. Det gäller egenskaper som viljestyrka, uthållighet, initiativkraft, instämmande framtoning, öppenhet och riskvillighet samt jämvikt i humör och psykisk motståndskraft.

- Samtliga egenskaper är viktiga för en chef och vi kan konstatera att det inte finns några skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer i sju av åtta egenskaper, säger Trevor Archer.

Skillnad i risktagande/impulskontroll

Det enda området där forskningsresultatet visar på skillnader mellan män och kvinnor är riskvillighet, där män ligger högre.

- Kvinnliga chefer är mindre villiga än sina manliga motsvarigheter att ta risker i sin yrkesroll, och i ett omvänt perspektiv betyder det att kvinnliga chefer har större impulskontroll än manliga. Detta kan bero både på biologiska och sociala aspekter, säger Trevor Archer.

Större skillnader i ålder

Skillnaderna beroende på ålder är i stället större. Fyra av de undersökta egenskaperna stärks med åldern: jämvikt i humör, psykisk motståndskraft, instämmande framtoning och öppenhet. Det som minskar med åldern är i stället viljestyrka, uthållighet, initiativkraft och riskvillighet.

Margaretha Eldh

Läs studien här: Kvinnor och mäns ledarskap