Fastigo och Fastighetsanställdas Förbund har kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Det nya kollektivavtalet är treårigt och följer industrins märke som innebär kostnadsökningar på 6,5 % på tre år.

- Förhandlingarna har stundtals varit tuffa men ändå konstruktiva och vi är nöjda med att ha träffat ett treårigt avtal helt i linje med industrins märke, säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

Arbetsgrupper om utvecklingsfrågor

Att avtalet är treårigt innebär att företag i fastighetsbranschen nu får kontinuitet i lönearbetet. Samtidigt får Fastigo och Fastighetsanställdas Förbund möjlighet att jobba med nödvändiga utvecklingsfrågor.

- Vi har kommit överens om att tillsätta tre arbetsgrupper som ska se över och utveckla frågor kring arbetstid, lokal lönebildning och lärlingssystem. Att kollektivavtalen utvecklas i takt med samhället i övrigt är en förutsättning för att branschen ska kunna utvecklas, menar Mona Finnström.

50 % individuellt

50 % av potten kan användas för individuell fördelning.

- Men de lokala parterna förfogar helt över potten och kan komma överens om att en större del kan fördelas individuellt, säger Mona Finnström.

Pottens storlek de kommande tre är 580 kronor från den 1 april 2017, 600 kronor från den 1 april 2018 och 600 kronor från den 1 april 2019.

Det nya kollektivavtalet berör cirka 10 000 anställda i fastighetsbranschen.