Märket för avtalsrörelsen är satt. I och med det är fältet öppet för fler parter att komma överens. Fastigo räknar med slutförhandlingar med Fastighets i veckan.

- Vi hoppas komma i mål i avtalsförhandlingarna med Fastighetsanställdas Förbund den här veckan, säger Susanne Svensson, avtalsansvarig på Fastigo.

Uppgörelsen som parterna inom industrin nådde i slutet av förra veckan landade på ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år. I det ingår en avsättning till flexpension på 0,5 %.

Övrig avtalsområden

Avtalsförhandlingarna med tjänstemännen fortsätter i april som planerat. Avtalet med Kommunal löper ut den 30 april och även dessa förhandlingar fortsätter.