Arbetsgivare och tjänstemän inom Fastigos I- och K-avtalområde har fått nya kollektivavtal.

Avtalsslutande parter inom I-avtalet är Fastigo och Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Arkitekter.

Förhandlingarna har endast gällt de allmänna anställningsvillkoren. Löneavtalen som träffades förra året har förlängts med ett år vilket gör att båda avtalen gäller till 31 mars 2020.

Några av förändringarna på I-avtalet

  • 3 månaders uppsägningstid vid egen uppsägning efter 4 års anställning
  • Avsättning till flexpension på 0,5% under 3 år
  • Tjänstledighet kan beviljas ur rehabsyfte

K-avtalet

Avtalsslutande parter inom K-avtalet är Fastigo och Vision, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Arkitekter.

Förhandlingarna har endast gällt de allmänna anställningsvillkoren. Löneavtalen som träffades förra året har förlängts med ett år vilket gör att båda avtalen gäller till 31 mars 2020.

Några av förändringarna på K-avtalet

  • Tjänstledighet kan beviljas ur rehabsyfte
  • Dialog om önskemål om krav på tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid
  • Partsgemensam enkät om hållbara chefer samt information om Ledaravtalet