Forskare siar om HR-verksamhetens framtida utformning: För att cheferna ska ha möjlighet att vara närvarande i verksamheten och inte drunkna i administration kan skräddarsydda lösningar vara utvägen.

Tillsammans har forskare vid Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet följt sju svenska organisationer och deras förändringsarbete av HR-verksamheten, för att undersöka hur den påverkat verksamheten och cheferna.

Mer administration för chefer

Målet med så kallad HR-transformation är kostnadseffektivisering och ett mer värdeskapande arbete. Studien visar att samtliga företag valde samma modell för sitt HR-arbete.

- Det ledde till att cheferna fick sköta mer administrativa sysslor. De blev sittande med sådant som inte hade med deras chefsroll att göra och som någon annan gjort tidigare, säger Per Thilander, universitetslektor inom management och organisation på Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Negativa reaktioner

Studien visar även att nästan alla chefer reagerade negativt på förändringarna, kritik som med tiden klingade av.

- Men den övergripande frågan om chefens uppdrag finns kvar. Vad innebär det i praktiken att en chef har verksamhetsansvar, ekonomiskt ansvar och personalansvar. Att ha ansvar för något är inte samma sak som att utföra det, säger Per Thilander.

Bakbundna av system

Han hänvisar till studier som visar att chefer sammanlagt förväntas hantera mellan 15 och 20 skilda administrativa system.  Forskningen visar att i syfte att förenkla för chefen har man istället skapat en situation där chefen är bakbunden av administration.

- För att cheferna ska ha möjlighet att vara närvarande i verksamheten måste det finnas bättre sätt att stödja dem i deras arbete.

Fördel att skräddarsy

Det gäller, menar Per Thilander, att möta behoven hos chefen i en komplex verksamhet.  Därför kan det bästa stödet vara skräddarsytt.

- Det gäller att hitta en balans i vad som är klokt att göra gemensamt och vad man bör göra unikt.

Margaretha Eldh