En hållbar ledare kan sätta gränser och har förmåga att känna medkänsla med sig själv, visar ny svensk forskning.

- Det finns tre tydliga faktorer som gör att vissa chefer klarar sig bättre. Det handlar om självmedkänsla, förmåga att sätta gränser och att man känner att arbetet är meningsfullt och har ett värde, säger Christin Mellner, arbetslivsforskare vid Stockholms universitet.

Hon har i ett nytt forskningsprojekt undersökt hur ett hållbart ledarskap kan se ut. 22 chefer har djupintervjuats och 1 817 chefer har svarat på en webbenkät för att ge en fördjupad bild av chefers arbetssituation och vad som krävs för att orka och vilja vara ledare i ett gränslöst arbetsliv som ställer allt högre krav.

Tydlighet A och O

Avgörande för ett hållbart ledarskap är tydliga mål och förväntningar, mandat i uppdraget, tillräckligt med ekonomiska och personella resurser, rimlig arbetsbelastning och tid samt socialt stöd.

- Tydlighet i uppdraget är A och O. Det är också viktigt att det finns en förtroendefull relation med den egna närmaste chefen eller ledningsgrupp. Att kommunikationen mellan chef och ledning är tydlig och snabb och att kommunikationskanalerna fungerar, säger Christin Mellner.

Administration irriterar

Många chefer upplever att deras agenda fylls av för många meningslösa möten och för mycket administration.

- En av de intervjuade cheferna uttrycker frustration över att tvingas vara en högavlönad sekreterare. När man bantar verksamheten och tar bort viktiga stödfunktioner är det chefen som blir sittande med dokumentsystem. Det gör att de inte har tid att leda verksamheten och medarbetarna på ett bra sätt och det leder till ökad stress, säger Christin Mellner.

Döm dig själv snällt

Att skapa goda förutsättningar är i första hand arbetsgivarens uppgift, menar Christin Mellner. Samtidigt kan man som ledare själv bidra till hur arbetsförhållanden ter sig. En väl utvecklad gränskompetens, dvs förmågan att sätta gränser mellan arbete och fritid, utmärker de ledare som är hållbara i sin ledarroll.

Självmedkänsla är ett sätt att skydda sig är att vara snäll mot sig själv och mindre dömande. Den styr hur vi sätter gränser och utgör en viktig källa för hälsa.

- Chefer med hög medkänsla drabbas inte lika hårt av bristfälliga villkor. Den egna självmedkänslan gör att man har förmåga att sätta gränser för hur mycket arbetslivet får spilla av sig i privatlivet. Självmedkänsla gör också att man mentalt kan släppa tankar på jobbet när man är ledig. På så vis får man chans till återhämtning.

Margaretha Eldh