Under tre år ska Framtidskoncernen i Göteborg hjälpa 300 nyanlända till utbildning och arbete. I dagarna avslutar den första gruppen sin praktik hos bostadsbolagen och 38 personer har erbjudits en extern praktikplats och fått möjlighet att komma ut på jobb.

Framtidenkoncernen har tilldelats Fastigos hedersomnämnande för sitt stora integrationsprojekt ”Välkommen till Framtiden”:

- Det är en fantastiskt bra känsla och vi visar att det faktiskt fungerar. Vi är väldigt stolta för utmärkelsen men mest stolta är vi såklart över våra handledare, praktikanter och alla andra som gjort satsningen så framgångsrik, säger Bo Strandberg, Processledare Social Hållbarhet på Fövaltnings AB Framtiden.

Kortare tid för jobb

Det tar i snitt nio år för nyanlända att få jobb i Sverige. Det vill Framtidskoncernen ändra på och har öppnat sina arbetsplatser för den stora våg av nyanlända med kort utbildning som 2016 kom till Göteborg. De samarbetar med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och Social resursförvaltning. Projektet är en snabbfil in på arbetsmarknaden.

- Vi vill jobba för att vi ska blir ett vi, och inte ett vi och de. Vi gör en social investering som ska mynna ut i en riktig anställning och är det första jobbet för de nyanlända. Man får möjlighet att komma in i ett sammanhang och visa vad man är duktig på, säger Bo Strandberg.

2 grupper

De första 50 deltagarna började i januari 2017. Nästa grupp på 50 personer startar sin handledda praktik i september. Det är unga personer, från 20 år och uppåt, som beviljats uppehållstillstånd, har rätt till etableringsstöd och står till arbetsmarknadens förfogande.

- Alla har visat intresse för branschen eller har erfarenhet från den.

Kurs i 3 månader

Inledningen består av en kurs på 12 veckor. Den består av samhällsorientering, kundbemötande och specialanpassad svenska.

- Om allt går bra öppnar vi därefter våra arbetsplatser för handledd arbetsträning, säger Bo Strandberg.

Praktik i sex månader

De får praktik under sex månader med utbildade handledare hos dotterbolagen Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon. 80 handledare har hittills utbildats specifikt för uppdraget.

- Vi har jobbat med att entusiasmera handledare med samkväm och kvalificerad handledarutbildning. Vi har också fört en facklig dialog. Det är viktigt att hamna rätt från början. Att vara handledare är frivilligt och bra för ditt cv, säger Bo Strandberg.

Jobb i kombination med utveckling

Deltagarna varvar tre dagar i veckan ute i bostadsbolagen och övriga två vardagar får de utbildning och läser SFI. De får pröva på att arbeta inom förvaltning, bygg, lokalvård eller trädgård. Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen hjälper sedan till att hitta en lämplig utbildning som kompletteras med vidare praktik hos ett externt företag i fastighetsbranschen.

- Målet är att deltagarna inom två år antingen går vidare till utbildning eller har ett riktigt jobb. Framtiden fungerar som en referens, säger Bo Strandberg.

Vinst för individen och samhällsnytta

Fastighetsbranschen står inför stora pensionsavgångar och för få personer söker sig till branschen. Framtidskoncernen vill ändra på det och samtidigt hjälpa nyanlända att skaffa sig en bra framtid och riktigt viktiga jobb.

- Självklart siktar vi på vinst på för varje individ, samtidigt som vi vill göra samhällsnytta och allmännyttan är generellt duktiga på integrationsarbete. Idag har vi sparat in fyra miljoner till vår kommun av försörjningsbidrag redan på vår första grupp. När målet är nått har vi sparat in 150 miljoner kronor genom att hjälpa 300 nyanlända till integration och arbete, säger Bo Strandberg.

Extern praktikplats

I nuläget har ett tiotalföretag i fastighetsbranschen åtagit sig att ta emot deltagare efter deras sex månader hos Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon. Det betyder att alla deltagare har erbjudits en extern arbetspraktikplats.

Margaretha Eldh