Sju av tio anställda i fastighetsbranschen, 71 procent, ger sina arbetsplatser godkänt när det gäller jämställdhet. Det är bäst av alla  branscher. 

– Det är positivt att så många tycker att arbetsplatsen är jämställd. Att fastighetsbranschen toppar känns naturligt eftersom vi i flera olika undersökningar utsetts till den mest jämställda branschen, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Undersökningen har genomförts av Manpower Work Life som är Sveriges största arbetslivspanel.  Sett till alla branscher upplever sex av tio svenskar, totalt 61 procent, att deras arbetsplatser är jämställda. Två av tio, 22 procent, upplever att arbetsplatsen inte är jämställd. I botten bland branscherna hamnar hälso- och sjukvården, där endast 51 procent anser att arbetsplatsen är jämställd.

- I fastighetsbranschen finns en kultur och attityd som välkomnar både män och kvinnor. Det är en norm att ha jämställda ledningsgrupper och det ger effekter på hela organisationen. Dock vet vi att företag kämpar med helt homogena arbetsgrupper där männen dominerar inom fastighetsskötsel och kvinnor inom administration och lokalvård, så för att bli helt jämställda har vi en bit kvar, säger Mona Finnström.

Branscherna med mest jämställda arbetsplatser

1. Fastighetsverksamhet 71 procent
2. Konsultverksamhet 66 procent
3. Finansverksamhet 65 procent
3. El-, värme- och vattenförsörjning 65 procent

Källa: Manpower