Helsingborgshem arbetar aktivt och på olika sätt för att öka mångfalden. Visionen är att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor.

Under 2016 har det kommunala bostadsbolaget bedrivit ett nära samarbete med Helsingborgs stad för att integrera nyanlända.

Då sjösatte Helsingborg stad pilotprojektet Helsingborg Vill med syftet att skapa möjligheter för nyanlända att snabbare komma ut på arbetsmarknaden. I en första omgång har bostadsbolaget erbjudit sex nyanlända tidsbegränsad anställning under sex månader. Projektet blev en lyckad satsning och blir från hösten permanent.

Eget driv

I ett annat nära samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen i staden har bostadsbolaget en coachverksamhet, kallad Eget Driv, där coacher hjälper hyresgäster att få kontakt med arbetsmarknaden. Insatsen baseras på frivillighet.

- Vi vill att staden ska må bra och när människor mår bra så trivs man bättre där man bor. Förra året växlade vi upp verksamheten och rekryterade ytterligare en coach, som också fått ansvaret för att vara arbetsmarknadskoordinator. På det viset knyter vi ihop våra insatser, säger Linda Hasselgren, HR-chef på Helsingborgshem.

Coachning till sysselsättning

Eget Driv arbetar med hela arbetsmarknaden och coachar individer till arbete, praktik eller studier.

- Målet är att hjälpa minst 30 personer varje år och det är ett mål som uppnås. Vi finns tillgängliga i våra stadsdelar där det är mer utanförskap, vilket är viktigt för integration, säger Linda Hasselgren.

Erbjuder anställning

Pilotprojektet Helsingborg Vill har just avslutats. Fyra av deltagarna har erbjudits förlängd anställning efter avslutat projekt

- Varje individ har matchats mot bakgrund och tidigare erfarenhet. De har fått pröva på att arbeta som drifttekniker, trädgårdsmedarbetare, ledningstrainee, reparatör och fastighetsvärd, säger Linda Hasselgren.

Nya kolleger i höst

Projektet har visat sig vara en lyckad satsning och blir nu ett permanent projekt. Redan under hösten 2017 tar Helsingborgshem emot fler nya kollegor med utländsk bakgrund.

- Vi är otroligt stolta över vår medverkan i projektet och hur det har tagits emot bland våra medarbetare. De har visat ett fantastiskt engagemang och vår interkulturella kompetens har ökat, säger Linda Hasselgren.

Egen arbetsmarknadsgrupp

Under 2016 bildade Helsingborgshem även en intern arbetsmarknadsgrupp. Syftet är att arbeta med högskolor och universitet i form av LiA och examensarbeten, samt arbetsmarknadsåtgärder med målgrupper som till exempel hyresgäster, unga vuxna och nyanlända. Helsingborgshem har också blivit omskrivna för sitt arbete med att ta fram modulbostäder åt nyanlända på uppdrag av ägaren Helsingborgs stad.

- Staden tror på strategin att fördela bostäderna över hela staden för att öka möjligheterna till integration. De boende runtom har bildat frivilliga volontärgrupper och anordnat träffar och språkkurser. Det har varit roligt att se att det finns en stor vilja att hjälpa, säger Dragana Curovic, Bosocial utvecklingsstrateg på Helsingborgshem.

Margaretha Eldh

Fotnot: Helsingborgshem har tilldelats Fastigos hedersomnämnande för sitt aktiva arbete med integrationsfrågor.