En undersökning som genomförts bland chefer i Sverige, Norge och Danmark visar att det finns gemensamma drag för ett skandinaviskt ledarskap.

Det skandinaviska ledarskapet utmärker sig genom att i hög grad involvera medarbetaren i beslutsprocessen, kort avstånd mellan ledare och medarbetare, och frihet under ansvar.

Viktigt att motivera och engagera

Organisationen Ledarna, som genomfört undersökningen menar att det skandinaviska ledarskapet är vägledande för vad som krävs av chefer på en arbetsmarknad i ständig förändring.

– Stram hierarki fungerar inte längre som ledarskapsstil, säger Annika Elias, ordförande Ledarna. Det gäller att motivera, skapa engagemang och få människor att samarbeta, och detta står det individnära, skandinaviska ledarskapet för.

Få skillnader mellan länderna

De värderingar och sätt att utöva ledarskap som skiljer länderna är snarast nyanser än större skillnader. Exempelvis präglas det danska ledarskapet i större grad av ett delegerande ledarskap där det ställs höga krav på medarbetarna att vara självständiga. Det norska ledarskapet präglas till högre grad av trivsel och arbetsglädje, och det svenska ledarskapet är av mer coachande karaktär.

Utmaningar med det skandinaviska ledarskapet

Det skandinaviska ledarskapet för med sig utmaningar också. Chefen ska vara effektiv, flexibel och samtidigt involvera medarbetarna i beslutsprocessen, vilket kan vara tidskrävande. En annan utmaning för chefen är den avsaknad av ramar och struktur som en icke-hierarkisk organisation kan medföra.

Källa: Ledarna