Arbetsgivare har enligt diskrimineringslagen ett ansvar för att både förebygga samt utreda och åtgärda sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

En arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för att kunna hantera sexuella trakasserier och andra trakasserier eller repressalier enligt diskrimineringslagen. Av riktlinjerna bör det framgå att sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med övriga diskrimineringsgrunder eller repressalier inte accepteras.

Skapa rutiner

- Du som chef och arbetsgivare har ansvar för att för att förebygga, utreda och åtgärda sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Uppfyller inte företaget  sina skyldigheter på det här området riskerar man att att få betala skadestånd, så kallad diskrimineringsersättning, säger Charlotta Stensson, förhandlingschef på Fastigo.

Av rutinerna ska framgå hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier eller repressalier har inträffat. Följ upp och utvärdera riktlinjerna och rutinerna årligen enligt reglerna om aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

Läs mer

Checklista vid sexuella trakasserier