Att ha tillgång till lönestatistik är viktigt inte minst vid nyanställningar. Just nu pågår årets stora insamling av lönestatistik för fastighetsbranschen.

I oktober varje år samlar Fastigo in lönestatistik från medlemsföretagen. Den sammanställs sedan i en rapport som finns tillgänglig i Arbetsgivarguiden.

Rapporten innehåller lönestatistik för alla vanligt förekommande arbetsuppgifter i fastighetsbranschen och är ett viktigt verktyg vid exempelvis lönerevision och nyanställningar.

Frågor - kontakta oss

Sista dag att lämna in lönestatistiken är den 2 november.

- Tveka inte att kontakta Fastigo om du har frågor. Vi svarar på både telefon och mejl, säger Marie Melkersson.