Redan efter 40 är det svårare att få jobb. Det beror bland annat på en föreställning att äldre har svårare att lära nytt. Men det är en myt, enligt svensk forskningsstudie.

Tidigare studier visar att det är dubbelt så svårt att få jobb efter 55. Arbetsförmedlingen har räknat ut att det tar i snitt 200 dagar för en arbetslös person att få ett nytt jobb, men för arbetslösa som är äldre än 55 tar det över 400 dagar.

Åldersdiskriminering

Enligt Clary Krekula, docent i sociologi vid Karlstads Universitet, handlar det om åldersdiskriminering, som beror på att uppfattningen att äldre får sämre arbetsförmåga på grund av förändringar som kommer med åldern. Det finns ingen forskning som visat att biologiska förändringar medför sämre arbetsprestation, menar Clary Krekula.

- Många äldre är oroliga över att minnet och de kognitiva färdigheterna ska svika. Tidigare har man trott att minneskapaciteten börjar försämras redan efter 20 års ålder. Men det stämmer inte, enligt Lars Nyberg, professor i psykologi och neurovetenskap vid Umeå universitet på ett seminarium som nyligen arrangerades av Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier.

Episodiskt minne sämre vid 60

Efter att ha studerat data från en stor befolkningsstudie i Umeå med 4 500 deltagare, visar  det sig att det är först vid 60 års ålder som det episodiska minnet börjar bli sämre.

- Minnet påverkar olika av åldrande och den del som handlar om att minnas fakta klarar äldre ofta bättre än yngre. Det episodiska minnet som handlar om att lära sig nya saker eller att komma ihåg vad man ska handla eller parkerade börjar bli sämre runt 60 års ålder, säger Lars Nyberg. Han betonar att det finns stora individuella variationer.

En av fem äldre ligger kvar på samma nivå och det finns en liten del runt 90 års ålder som har lika bra inlärningsförmåga som personer mellan 35 och 65 års ålder. Förklaringen är dels genetiska faktorer. Resten är kopplade till livsstil. Skyddande faktorer är exempelvis yrke, kost och motion.

Margaretha Eldh