Chefer är utsatta på jobbet visar en ny undersökning. Var femte chef har drabbats av hot eller våld de senaste två åren.

Trots det uppger en av fyra chefer att deras arbetsplats saknar tydliga rutiner för hur man agerar vid hot och våld. Det visar en färsk enkätundersökning som Novus gjort på uppdrag av Akademikerförbundet SSR, där 2 350 yrkesverksamma chefer deltar.

Små risker

Över hälften uppger att de har varit med om att en kollega utsatts för hot eller våld. Trots det svarar sju av tio att riskerna är små för att just deras arbetsplats ska drabbas. Fyra av fem chefer upplever att frågor om hot och våld tas på stort allvar.

Träna på situationen

– Cheferna är ofta både mer välinformerade och själva ansvariga för det här arbetet. Till viss del utvärderar de sig själva i de här frågorna. De flesta vill väl tycka att de har god beredskap och koll på läget, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet till Chefstidningen.

– Det här är en ledarskapsfråga. Man bör ha en välkänd rutin som man också tränar på. Det blir ännu viktigare nu när arbetsmarknaden är så otroligt rörlig.

Margaretha Eldh