Fastighetsbranschen ligger bra till i fråga om jämställdhet, men det kan alltid bli bättre.

Fastigo lyfter här tre tips för en mer jämställd arbetsplats:

1. Betrakta jämställdhet som en affärsmässig fråga
Jämställdhet är inte en fråga om rättvisa utan om lönsamhet. En jämställd och inkluderande företagskultur uppstår inte av sig själv. Förändring kräver kunskap om normer och diskriminering bland såväl chefer som medarbetare. Att skapa en attityd och kultur där alla känner sig välkomna är en strategi för framtiden.

2. Kartlägg systematiskt jämställdheten i branschen
Varje år genomför vi en undersökning bland företag i fastighetsbranschen. Här mäter vi och följer upp nyckeltal såsom andel kvinnor i ledningsgrupper och antal kvinnliga vd:ar i branschen. Genom att systematiskt kartlägga jämställdheten i branschen vill vi belysa de faktorer som vi behöver påverka för att skapa en mer jämställd – och därmed bättre – fastighetsbransch.

2. Utjämna könsbalansen på alla nivåer
Jämställdhet handlar inte bara om att få fler kvinnor på ledande positioner – det handlar också om att få fler män till kvinnodominerade positioner. I fastighetsbranschen finns till exempel många kvinnliga tjänstemän, men desto färre kvinnliga fastighetsskötare. Genom att sätta mål om jämställdhet på alla nivåer och exempelvis rikta särskilda satsningar mot underrepresenterade grupper kan skillnader utjämnas. år genomför vi en undersökning bland företag i fastighetsbranschen.

Lycka till!