HSB Stockholm har lämnat tunga och fyrkantiga medarbetarenkäter bakom sig. Istället för att ta tempen på företaget en gång om året, kommer HR från 2018 arbeta mer med riktade och flexibla medarbetarundersökningar.

2018 vill HSB Stockholm arbeta mer snabbrörligt med sina medarbetarundersökningar och införa skräddarsydda frågor för att ta pulsen på medarbetarna och företaget.
- Vi kommer att ställa riktade och anpassade frågor med jämna intervaller beroende på aktuell pågående aktivitet inom HSB Stockholm, så att man hela tiden tar tempen i aktuellt nuläge. Alla nivåer i företaget får en rapport i realtid, vilket innebär att chefen kan agera direkt på resultatet. Som medarbetare får jag snabbare och mer verksamhetsinriktad återkoppling och får reda på vad mina utmaningar är, säger Charlotte Svalstedt, HR-chef, HSB Stockholm.

Kombinerade undersökningar
Den övergripande HSB gemensamma medarbetarmätningen har sju gemensamma indexfrågor för hela HSB, där tre är kopplade till ledarskapet och fyra till medarbetare.
- Vi kommer också årligen genomföra riktade och för verksamheten anpassade frågor med fokus på riskbedömningar utifrån föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, säger Charlotte Svalstedt. När vi mäter Nöjd kundindex så kan vi rikta vår Nöjd medarbetarindex till dessa undersökningar. Vi kan mäta hur medarbetaren upplever kundleveransen jämfört med hur kunden upplever bemötandet.

Lätt och rätt
På det viset får HR en tydlig analys av gapet mellan leverans o bemötande och kan proaktivt hitta lösningar.
De tunga årliga medarbetarundersökningar lämnade mycket övrigt att önska, menar Charlotte Svalstedt.
- Den innehöll många standardiserade frågor som alla inte kan relatera till. Med skräddarsydda och täta analyser får vi en effektivare organisation. Genom att använda slutna och öppna situationsanpassade frågor får vi fokus på rätt sak, säger Charlotte Svalstedt.

Skrivet av Margaretha Eldh