Fastighets AB Förvaltaren arbetar på bred front med integration och för att skapa en hållbar arbetsplats. Fördelarna att det idag talas 30 språk bland medarbetarna är många. - Det ger en bättre service till våra hyresgäster och vi får ut budskapen lättare, menar Wendela Falkenström, hållbarhetschef på Förvaltaren i Sundbyberg.

Vid rekryteringar har Förvaltaren ett medvetet fokus på att anställa nya medarbetare i olika åldrar, av olika kön och med skiftande bakgrund. Vårt resonemang är enkelt - ju större mångfald desto bättre service kan vi erbjuda. I nuläget finns ca 30 språk representerade bland medarbetarna.
- Något vi såklart är mycket stolta över, säger Wendela Falkenström.

Förvaltaren arbetar aktivt med att skapa praktikplatser, sommarjobb och andra sysselsättningsmöjligheter för boende i området. Målet är att under 2017 erbjuda 1500 sysselsättningsdagar, inklusive sommarjobb. En ökning med 400 dagar jämfört med 2016. I ett nära samarbete med kommunen arbetar man aktivt för att hitta sysselsättning och praktikplatser till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

- Vi ser över varje enskild ansökan och gör en bedömning av var i organisationen just den personen har störst möjlighet att komma till sin rätt, och om det går erbjuder vi en praktikplats. En person som behöver språkträna har såklart andra behov än den som behöver arbetsträna så det är viktigt att hitta rätt plats i organisationen så att det blir en meningsfull erfarenhet för alla inblandade, säger Wendela Falkenström.

Under 2016 erbjöds fem praktikanter tidsbegränsade anställningar efter sin praktiktid hos Förvaltaren och alla är kvar även under 2017.
- Genom att tänka kreativt kan man lösa flera utmaningar på ett bräde, fortsätter Wendela Falkenström.
Ett exempel är vår pensionärssatsning. Vi hade ett område där vi vill öka tryggheten och få renare och snyggare gårdar, som vi löste genom att anställa tre pensionärer på deltid. De ökar både närvaron i området samt bidragit till ökad kundnöjdhet.

Förvaltaren har även ett projektsamarbete med Sundbybergs kommun: Advisory Board. Projektet syftar till att skapa arbetslivspraktik för ensamkommande ungdomar från 15 till 21 år. Där ingår 8-10 veckor praktik på en arbetsplats eller förening en halv dag i veckan.
Under hösten 2016 tog man emot 8 praktikanter och under 2017 har den siffran ökat till 15. Genom praktiken får ungdomarna se hur det fungerar på en svensk arbetsplats, öva på språket och bekanta sig med sociala koder. Målet är att skapa sociala nätverk bland ungdomarna, att de ska få en etablering i det lokala föreningslivet och att visa hur praktik kan leda till arbete.

Förvaltaren har även tagit ett steg till i sitt integrationsarbete och verkar även utanför sin egen verksamhet. Under året genomförde de sin första upphandling med sociala klausuler, vilket innebär att entreprenören de upphandlade, i sin tur fick i uppdrag att erbjuda en praktikplats till en person som stod utanför arbetsmarknaden. Resultatet blev att denna person anställdes av entreprenören.

Ett annat exempel är att Förvaltaren länge arbetade för att El Sistema skulle få etablera sin verksamhet i Sundbyberg, och 2016 blev det verklighet. El Sistema verkar för att genom musikverksamhet förändra vardagen för familjer som lever i segregerade områden. Målsättningen är att ge barnen godkända betyg och bättre förutsättningar genom att ge dem grunderna i musik redan i förskolan.

- För att hållbarhetsfrågor och integration ska få största möjliga effekt behöver vi tänka större än vår egen organisation, menar Wendela Falkenström. Dessutom så tror jag att frågor om hur vi arbetar med integration, hållbarhet och företagskultur är en framgångsfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare på dagens arbetsmarknad.

Text: Margaretha Eldh