Genom projektet ”Ett steg till sysselsättning” kommer bostadsbolaget Stångåstaden skapa nya mötesplatser där kommuninvånarna kan knyta kontakter och ha dialog med olika arbetsgivare. Syftet är att människor som står långt från arbetsmarknaden ska få hjälp med att komma närmare en anställning. Projektet är ett samarbete mellan Stångåstaden och Linköpings kommun.

– Den kanske allra viktigaste framgångsfaktorn för integration är att människor har en sysselsättning och kan försörja sig själva och sina familjer. Att bidra till förbättrad integration och därmed också tryggare och trivsammare stadsdelar är ett mycket viktigt mål för Stångåstaden, säger Fredrik Törnqvist, VD Stångåstaden, i ett pressmeddelande.

Projektet drivs av Stångåstaden och är tänkt att komplettera bostadsbolagets befintliga närvaro i stadsdelarna och kommunens arbetsmarknadsinsatser. ”Ett steg till sysselsättning” startar hösten 2018 och kommer att drivas av en projektledare och två handledare.

Mer information om projektet hittar ni här.

Bilden i artikeln är från Stångåstadens Instagram.