Tillit till chefen och kollegor får medarbetarna att stanna kvar och lättare acceptera förändringar när organisationen står inför förändringar, visar ny forskning.

Varför lyckas vissa arbetsplatser engagera medarbetarna i förändringsprocesser? Nyckeln är socialt kapital, visar en ny studie från KTH.
Det är folkhälsovetaren Marcus Strömgren som i sin avhandling om verksamhetsutveckling, undersökt skillnader mellan olika arbetsplatser som står inför förändringar. Han har funnit att det handlar om medarbetarnas tillit och förtroende för sina chefer och kollegor.
- Det handlar om att bli rättvist behandlad, respekteras av chefen och att få uppskattning och erkännande för de arbetsuppgifter man utför, säger Marcus Strömgren.

Ledarskapet betydelsefullt
När det sociala kapitalet är stort på en arbetsplats ökar medarbetarnas vilja att engagera sig i förändringar.
- Det gör att de har en chans att bli hållbara och bestå, menar Marcus Strömgren.
Chefernas roll i det hela är viktig.
- Ledarskapet står för en tredjedel av det sociala kapitalet. Organisationer som har en strategi för att utveckla kvaliteten på ledarskapet bidrar till större förutsättningar för att det sociala kapitalet utvecklas, säger Marcus Strömgren.
Han forskning visar även att viljan att stanna kvar på en arbetsplats är kopplad till hur starkt det sociala kapitalet är. Ju större socialt kapital, desto mindre benägenhet att byta jobb.

Text: Margaretha Eldh