Arbetsmiljöverkets statistik för 2017 visar att antalet anmälda arbetssjukdomar vände nedåt under det gångna året. Minskningen gäller både kvinnor och män. Totalt minskade antalet anmälda arbetssjukdomar med cirka 13 procent.

Rapporten från Arbetsmiljöverket omfattar anmälda arbetsskador, arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Siffrorna gäller hela arbetsmarknaden. De vanligaste orsakerna till arbetssjukdomar är organisatoriska-, sociala- och ergonomiska faktorer.

- I fastighetsbranschen ser vi en marginell minskning vad gäller sjukfrånvaron. Det är i grunden bra och vår förhoppning är att fastighetsbolagen kommer fortsätta att sätta fokus på arbetsmiljön och det hållbara arbetslivet, säger Mona Finnström, VD på Fastigo.

Mer information om Arbetsmiljöverkets rapport finner ni här.