När organisationen Great place to work delade ut priser till Europas bästa arbetsplatser hamnade Stångåstaden i Linköping på 20:e plats. Totalt deltog över 2 800 organisationer fördelade på 19 länder i studien.

- Vi märker att våra kunder blir nöjdare och att vi ökar vår affärsnytta om vi arbetar strategiskt och långsiktigt med vår företagskultur. Om vi är en attraktiv arbetsgivare så är vi attraktiva för våra kunder, säger Stångåstadens VD Fredrik Törnqvist i ett pressmeddelande.

Rankingen tittar dels på medarbetarundersökningar och dels på hur företaget arbetar med att motivera, inspirera och ta hand om sina anställda.

97% av medarbetarna på Stångåstaden skulle kunna tänka sig att rekommendera sin arbetsgivare och lika många upplever att de har en mycket bra arbetsplats.

Mer information om Stångåstadens utmärkelse hittar ni här.