Fastigos Victoria Lindström skriver i Förvaltarforum under vinjetten Expertsvar om skillnaden mellan att vara en arbetstagare eller en uppdragstagare.

Victoria beskriver i artikeln vad som gäller som huvudregel när man ska definiera skillnaden och hon går även in på en rad omständigheter som tyder på att parten är antingen arbetstagare eller uppdragstagare. Victoria skriver bland annat:

"Gränsdragningen mellan arbetstagare och uppdragstagare gäller oftast arbets- och skatterättsliga tvister men kan komma upp inom flera olika rättsområden.

Gemensamt för alla är att reglerna om arbets- och uppdragsförhållanden bygger på tvingande bestämmelser, det vill säga parterna kan inte själva bestämma om en person i slutändan är att anse som arbetstagare eller uppdragstagare."

Hela artikeln finner ni här.