• Organisation påverkar hälsa Publicerad 2011-04-06 i Nyheter Ny svensk forskning visar på samband mellan ohälsa och arbetsvillkor. Men även ledarskapet har stor betydelse.

  • Chefen viktig i öppna landskap Publicerad 2011-03-28 i Nyheter Öppna kontorslandskap blir allt vanligare. Även cheferna sitter allt oftare i öppna landskap. Nu visar en ny undersökning, där företaget Ecophon frågat 1.200 anställda, att drygt sex av tio upplever ljuden på arbetsplatsen som störande. Och det är kollegorna som stör mest, inte kontorsbuller som fläktar eller datorer.

  • Passion bakom framgångsrika ledare Publicerad 2011-03-28 i Nyheter Gemensamt för riktigt framgångsrika människor är att upplever att jobbet är det roligaste som finns. Nyckeln till stor framgång är passion för det man gör.

  • Lean management i Södertälje Publicerad 2011-03-23 i Nyheter På det kommunägda bolaget Telge Bostäder i Södertälje arbetar man numera med snabba förändringar utifrån tanken att ta tillvara allas idéer om förbättringar – i det lilla och i det stora. Det handlar om lean management och ledningen är uppfylld av engagemang inför allt det organisationen har åstadkommit.

  • Kvinnor missnöjda med jämnställdheten Publicerad 2011-03-18 i Nyheter En klar majoritet av de arbetsplatser som medarbetarna anser vara effektiva och som har en positiv stämning präglas av jämställdhet. Samtidigt menar var fjärde kvinna att kvinnor missgynnas på arbetsplatsen och störst är missnöjet med löneskillnaderna mellan könen. Utbildningssektorn är mest jämställd medan energibranschen hamnar sist.