• Dokumentera mera Publicerad 2009-10-22 i Nyheter Utöver ekonomiskt skadestånd som kompensation för inkomstförlust, fick arbetsgivaren betala allmänt skadestånd med 100.000 kronor till en arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist.

  • VD på mindre ort Publicerad 2009-10-22 i Nyheter Märit Palo är ett känt ansikte i kommunen. Fördelen att vara chef på en mindre ort är det breda kontaktnätet och den snabba informationen om det som påverkar bostadsmarknaden. En svårighet är beslut som kan påverka vänner och bekanta.

  • Fyra nycklar till Sveriges friskaste företag Publicerad 2009-10-22 i Nyheter Hemligheten bakom låg sjukfrånvaro och medarbetare med god hälsa är ledarskap och kompetens, delaktighet, kommunikation och kännedom samt synen på hälsa och sjukfrånvaro.

  • Generellt omplaceringserbjudande Publicerad 2009-10-22 i Nyheter Ett företags omplaceringsolikt är omfattande. Vid uppsägning måste en utredning alltid göras. I denna AD-dom ansågs erbjudande om ospecifierade arbetsuppgifter räcka.

  • Fokus på kompetens på Botkyrkabyggen Publicerad 2009-10-19 i Nyheter Säg Botkyrkabyggen och tankarna går till nedslitna miljonprogramsområden och en ekonomisk tillvaro på gränsen – både för företaget och hyresgästerna. Det var då. Idag finns utmaningarna för vd Ulf Nyqvist och hr-chefen Susanne Axelsson i en aktiv friskvård för personalen, hyresgäster som trivs och en rekryteringsprocess som enbart tar hänsyn till kompetens, inte småprat om fritidsintressen och familj.